Mobirise

Ústav včelárstva je pracoviskom Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra, v rámci ktorého patrí pod Výskumný ústav živočíšnej výroby so sídlom v Lužiankach. 

Kde nás nájdete

Adresa

Dr. J. Gašperíka 599, 033 01  Liptovský Hrádok

E-mail:

vcela.hradok@nppc.sk

Kontakty

Menoč. kancelárietelefóne-mail
Sekretariát312vcela.hradok@nppc.sk
Ing. Rajčáková Ľubica, PhD. (riaditeľka)304+421 44/290 10 54lubica.rajcakova@nppc.sk
Ing. Gasper Jaroslav, PhD.303+421 44/290 10 52jaroslav.gasper@nppc.sk
Ing. Kňazovická Vladimíra, PhD305 B+421 44/290 10 53vladimira.knazovicka@nppc.sk
MVDr. Staroň Martin, PhD.301+421 44/290 10 56martin.staron@nppc.sk
MVDr. Staroňová Dana302+421 44/290 10 57dana.staronova@nppc.sk
MVDr. Tutka Štefan306 A+421 44/290 10 58stefan.tutka@nppc.sk
Vladimír Sokol306 B+421 44/290 10 55vladimir.sokol@nppc.sk

Niečo z histórie

Naši predchodcovia nie nadarmo vybrali Liptov a presnejšie okolie Lipovského Hrádku ako stanicu pre výskum včiel. Viedlo k tomu viacero dôvodov. Boli tu ideálne podmienky na rozvoj karpatského typu kranskej včely. V tvrdých prírodných podmienkach sa vyšľachtila vitálna včela, ktorá bola viac prispôsobená na dlhé a tvrdé zimy a na neskoré znášky. Malinu a les. Zároveň tu bolo čisté prostredie neznečistené ľudskou činnosťou.

V Lipt. Hrádku bola prvá poľnohospodárska škola s vyučovacím jazykom slovenským. Bola založená 12. 1. 1871 v časoch, keď sa podľa Národnostného zákonu z r. 1868 uznával v uhorsku iba jeden politický národ-maďarský. Z Liptova pochádza množstvo včelársky významných ľudí. Vymenujem aspoň niektorých významnejších:

Jozef Bohúň (1848 – 1924) – zhotovil ľahký 11 kg vážiaci úľ z drevopapierovej hmoty. Vystavoval na výstavách v Pešti aj Košiciach. Bol technickým správcom továrne na výrobu lepenky v Bielom Potoku pri Ružomberku.

ŠT. Hatiar z RK (1865 – 1930) –skonštruoval úle „Roman“, „Vešiak“, „Vzor“, ďalej paralelnoradiálny medomet, kŕmidlá, bol uznávaným prednášateľom.

Juraj Babka (1868-1942) – učiteľ v Lipt. Sielnici a prvý redaktor časopisu „Včelár“ v rokoch 1923 – 1930.

Dr. Ján Gašperík (1876-1949) – rodený v Dovalove, prvý predseda Zemského ústredia včelárskych spolkov na Slovensku. Skonštruoval úľ Slovák.

Ján Kabzan – horár z Kráľovej Lehoty, zakladateľ prvej štátnej pokusnej včelárskej farmy vo Svaríne a prvý slov. včelmajster. Dal základ plemennému chovu Tatranka.

R. 1921 bola zriadená pokusná včelárska farma vo Svaríne. Neskôr sa presťahovala do Nižného CHmelienca. R. 1929 bola v Lipt. Hrádku zriadená Výskumná včelárska stanica. Po zriadení Poľnohospodárskej majstrovskej školy, odbor včelársky v Lipt. Hrádku, pracovníci v tom čase už VÚV boli jej prvými učiteľmi. V r. 1978 došlo ku schváleniu výstavby novej prevádzkovo – laboratórnej budovy ústavu v lokalite Celiny. Pri výstavbe novej budovy podali pomocnú ruku včelári z rôznych organizácií na Slovensku hlavne: ZO SZV Dolný Kubín, Lipt. Hrádok, Stredné Plachtince, Trstená, Jelšava, Poltár a Lipt. Mikuláš.

Na ÚVč. v Lipt. Hrádku pracovali významní pracovníci ako napr.: Alexandre Matvijenko, JiŘí Savvin, Ján Hejtmánek, Milan Kresák, Dušan Janota, Valent Čavojský, Ladislav Kepeňa, Michal Mačička, Ivan Popovič, Rudolf Jendreják, Ján KOpernický, Tatiana Čermáková, Květoslav Čermák. Ich vedecké práce, výskumné úlohy sú doteraz citované v diplomových, bakalárskych a vedeckých prácach. Boli vydané knihy zo včelárskej tématiky – Janota, Čavojský, Mačička.


How to create a site - Try now